9.ročník adventů u Ovečkového betlému ve Střední Smržovce

21.01.2020 09:20

Spolek Malé Polsko i v letošním roce připravil pro své spoluobčany prostor pro příjemná podvečerní nedělní setkávání v době očekávání Vánoc. Adventní čas tentokrát otevřeli děti v podobě zvonků. O druhém adventu se všem líbilo vystoupení mužského kvarteta The Be Sharps, jehož členové zároveň vystupují v pěveckém souboru Iuventus, gaude!. Železná a bronzová neděle nabídla i ochutnávku bramboráku se švestkami, o stříbrné neděli nechyběla klasická rybí polévka. Samozřejmě úspěšným se stal punč betlémáček pro děti i dospělé. Vyvrcholením adventů byl jako vždy příjezd skautů s betlémským světlem o zlaté neděli. Setkání u betlému s živými ovečkami se odehrálo i o silvestrovské noci a přítomní sousedé tak mohli přivítat rok 2020 vzájemným přiťuknutím a přáním všeho dobrého. V neděli 5.ledna proběhl tříkrálový podvečer, přišli Baltazar, Melichar i Kašpar, ti na své malé pouti po Střední Smržovce donesli podporu na další činnost spolku. Tečkou za letošním vánočním časem bylo zhasnutí malebného betlému. Ani tentokrát jsme nezapomněli na děti ze školek. Připravili jsme program pro školku z Lučan nad Nisou, poprvé přijely děti z Josefova Dolu, bohužel návštěvu smržovské školky jsme ze zdravotních důvodů nakonec museli zrušit. Počasí koncem roku i v začátku letošního přálo venkovním aktivitám, takže nebylo o návštěvníky nouze. Mnohokrát děkujeme za vaši stálou účast na našich akcích. Děkujeme i všem každoročním podporovatelům – městskému úřadu Smržovka, Pekařství Jan Mašek, Potraviny Vany rodina Nguyen , Květiny Irena Kobrová a Horská cukrárna Martina Stumpová. Velké poděkování náleží všem aktivním členům Spolku Malé Polsko, protože bez nich by se adventy nemohly uskutečnit.

Marie Honcnejmanová, předsedkyně