Informace o nás

Co je Malé Polsko

Je sdružení občanů ze Střední Smržovky, které pořádá akce pro veřejnost na území soukromých pozemků, a to již po dobu pěti let. Snaží se obnovovat, zavést a udržovat tradice, které vedou k přátelskému setkávání místních lidí, občanů z okolních měst i turistů. Dále podporuje povědomí o svém městě, o jeho přírodě a historii. Díky tomu, že mnozí z členů spolku mají kořeny v místě silnější, projevuje se zde i vztah k německému jazyku, někteří z členů mají i národnost německou. Název spolku vznikl od historického pojmenování Střední Smržovky Klein Polen, jeho původ zřejmě pochází od člověka, který zde žil v 19.století a říkalo se mu Klein Pohl, tedy malý Pól.

 

Co pořádá Malé Polsko

Adventní a tříkrálové podvečery u deskového betlému s živými ovečkami, jejichž součástí je obnovování místních tradic. O nedělích u rozsvíceného ovečkového betlému je vždy připraven program pro děti i dospělé na téma Vánoce, nechybí ani živě zpívané vánoční koledy a písně, o posledním adventu k nám přivážejí skauti betlémské světlo. K dobré náladě i zahřátí nechybí ani horká občerstvení – svařák, grog i horké kaštany a ochutnávka domácích cukroví, také specialita - opékání buřtů. Scházíme se i odpoledne o Štědrém dnu, popřejeme si vždy o půlnoci, kdy se silvestrovská noc mění v novoroční, série setkávání a zhasnutí betlému končí 6.ledna, kdy k nám přicházejí Tři králové. Od prvního adventu do Tří králů se u betlému sejde až na tisícovku lidí.

Dále ve spolupráci s Vinotékou manželů Honcnejmanových pořádá sdružení nejsevernější vinobraní v Čechách - Svatováclavské vinobraní s výborným moravským vínem a cimbálovou kapelou. O svatém Martinu pak ve Vinotéce probíhá otevření svatomartinského vína a ochutnávka mladých vín.

Další akcí, která se stává tradicí, je zábavný podvečer pro celou rodinu Ahoj prázdniny!. Vždy v poslední sobotní prázdninový podvečer děti mohou absolvovat cestu stmívajícím se kouzelným lesem, kde na ně čeká překvapení. Nechybí soutěže, opékání buřtů, diskotéka pro děti a doprovodný program, např. představení hasičského sboru či práce policistů.

Co ještě Malé Polsko uspořádalo - výlety, zájezdy, koncerty a také se pravidelně účastní v celosmržovské akci Vítání jara úklidem, dále navázalo aktivní spolupráci s jinými spolky, především TJ LIAZ Veterán Saně.

Malé Polsko získalo grant od Libereckého kraje a uskutečnilo besedy u tří kulatých stolů Pojďte do toho s námi!

Malé Polsko je členem MAS Rozvoje Tanvaldska.

 

Co plánuje Malé Polsko

Stále pokračovat v organizování stávajících akcí, kvůli počasí se nám stále nedaří uspořádat velikonoční odpoledne. Všechny akce se konají pod širým nebem, pokud je potřeba zázemí pro omezený počet lidí, je tu ateliér Petra Urbana. V budoucnosti je možné postavit malý kulturní stánek „Kleinpolen“, pozemek by byl.

Hlavním cílem je v současné době vybudovat Křížovou cestu s kapličkou, Malé Polsko hledá investory a sponzory.

Kopec, po němž Křížová cesta povede, si v září okoukl jako delegát mezinárodní sáňkařské federace FIL několikanásobný mistr světa v sáňkování na přírodních drahách Ital Patrick Pigneter, kterému se terén velmi líbil a zdál se velmi vhodný k vytvoření právě přírodní sáňkařské dráhy. Patrick se svým kolegou tak přijal pozvání k setkání se členy spolku Malé Polsko a nyní se uvidí, co přinese v tomto směru budoucnost.

V budoucí hře je i vybudování zábavně sportovní stezky Rudy Pivrnce.