Křížové cestě Petra Urbana ve Střední Smržovce zpíval Vele i Pilarová

20.08.2017 17:39

Křížová cesta ve Střední Smržovce – Malém Polsku byla dnes v pravé poledne slavnostně otevřena za přítomnosti stovek návštěvníků, patronů cesty Luďka Veleho, Evy Pilarové a Pavla Nového.

Slavnostní otevření zahájila hrou na unikátní nástroj Bohemian Cristal Instrument Lenka Morávková, následovala přání patronů cesty a pak žehnání prvnímu z křížů rukou faráře Starokatolické církve Karla Koláčka. Křížové cestě také zazpíval Luděk Vele a Eva Pilarová.

Celou křížovou cestu o netradičních patnácti zastaveních si pak všichni návštěvníci prošli společně s autorem obrazů Petrem Urbanem a Pavlem Novým. 

Křížová cesta byla otevřena za finanční podpory Libereckého kraje.

Jak vznikala Křížová cesta

Myšlenku vytvořit oleje s biblickým tématem nosil v sobě známý kreslíř a sáňkař Petr Urban už několik let, na jaře roku 2014 se mu ji povedlo přenést netradičně na patnáct pláten. Kristův příběh, plný tajemství a krutosti, považuje totiž za nejpopulárnější, nejpoučnější a nejvíce inspirativní v celé historii lidstva. Hodně lidí trpělo pro svou víru ještě víc než Kristus, ale pouze on vstal z mrtvých. Autor se rozhodl nedělat jinotajnou, ale realistickou Křížovou cestu. Chtěl, aby v tvářích postav byla zaznamenána lidská zloba i beznaděj. Cestu vytvářel více jak měsíc, nemohl se věnovat ničemu jinému, nemohl se soustředit na cokoliv jiného, nemohl spát, žil dějem nejznámějšího příběhu světa. Křížovou cestu ztvárnil Petr Urban v roce 2014. V roce 2015 byl pozván do německého Stuttgartu na velkolepé církevní slavnosti, kam jej pořadatelé pozvali, aby ji představil. Vnitřně si přál, aby jeho oleje s Kristovým příběhem našly místo ve Smržovce, protože jeho předci v tomto městě žijí už od začátku 18. století a i Urbanův život a tvorba je neodmyslitelně spjata s ní. Sen o tom, že by jeho Křížová cesta byla umístěna v kostele svatého Michaela Archanděla, nebo alespoň vedla od ovečkového betlému ke kostelu, se ale neuskutečnil díky nevoli některých obyvatel.

Myšlenku vybudovat reálnou křížovou cestu ve Střední Smržovce přinesli manželé Honcnejmanovi, které podpořili členové Spolku Malé Polsko. Křížová cesta vede z tohoto místa, od ovečkového betlému, stojícího na rozhraní ulic Vřesová a Občanská, za vinotékou pak vzhůru k lesu, který se nachází nad betlémem. K lesu přiléhá i skalní masiv z modré žuly, který také inspiroval Petra Urbana k vytvoření olejomaleb, a to formou automatické kresby na téma negativních jevů života. Právě ve skálách vzniká Smržovské peklo. Lidské osudy provází mnoho podob, bohužel to dobré v nás musí bojovat se zápornými lidskými vlastnostmi a démony, tudíž i Peklo ve skalách má v projektu nezbytné opodstatnění. Křížová cesta bude ukončena rozhlednou s kapličkou a zvoničkou, zatím Spolek Malé Polsko hledá dárce, proto ji už nyní symbolicky uzavírá zastavení s Pannou Marii Smržovskou.

 První zastavení vzniklo za podpory Spolku Malé Polsko a představilo se slavnostně poprvé během Svatováclavského vinobraní v sobotu 24. září 2016. Právě v tento okamžik se začali ozývat dárci a díky nim tak v neděli 20. srpna 2017 mohla být za přítomnosti všech příznivců slavnostně Křížová cesta Petra Urbana otevřena.

Křížová cesta by však nemohla vzniknout bez všech obětavých a pracovitých členů Spolku Malé Polsko, protože právě jejich um a přesvědčení, nadšení pro věc a jejich volný čas dovedly zrození Křížové cesty do úspěšné realizace.

Vřelé poděkování a vděčnost náleží všem dárcům pro jejich obdiv a zaujetí pro tento neobvyklý projekt a také za jejich morální podporu. Přispěli lidé, které nápad vytvořit toto nové duchovní a zároveň turistické místo ve Smržovce zaujal, ačkoliv do těchto míst zavítají jen občas, ale donátory se stali všichni ti, kteří si pravidelně či občas přicházejí popovídat a zároveň potěšit se z akcí u ovečkového betlému.

Křížová cesta je společným dílem mnoha dalších lidí, kteří její vznik podpořili svým jménem a dovedností, patří mezi ně:

architektonické ztvárnění -  Mjölk architekti, Liberec, jmenovitě Jan Vondrák

duchovní sounáležitost - Václav Kulhánek, emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, který jednotlivá zastavení doplnil svým slovem, stejně jako v minulosti Křížovou cestu Josefa Jíry. Dále Karel Koláček ze Starokatolické církve v Jablonci nad Nisou, jeho stálá podpora při všech akcích Spolku Malé Polsko, jeho slova provázejí zastavení II. Bičování a Smržovské peklo.

Je třeba dodat, že v dobré víře provázejí zastavení XV. a zastavení u Panny Marie Smržovské slova papeže Jana Pavla II.

Ve vinotéce u tečkového betléma si návštěvníci Křížové cesty mohou zakoupit turistickou vizitku nebo si dát otisk razítka do památníku. Křížová cesta je přístupná neomezeně.

Více fotografií ze slavnostního otevření najdete v galerii.