Slavnostní otevření kapličky na konci křížové cesty ve Střední Smržovce

30.08.2020 14:46

Nové poutní místo ve Střední Smržovce, kaplička se zvoničkou na konci křížové cesty, bude slavnostně otevřena a požehnána v sobotu 12. září v 15 hodin. Sraz všech příznivců spolku je v prostoru na rozhraní ulic Občanská a Vřesová.

Poté se všichni vydají na prohlídku křížové cesty, na jejímž konci nová kaplička stojí. Po návratu z vrcholu je připraveno občerstvení a volná zábava včetně programu pro děti. K dispozici bude i nahlédnutí do kroniky spolku, kterou tvoří od začátku jeho působení Dana Glaserová. 

Pro připomenutí: V roce 2016 díky členům spolku začal vznikat nový turistický cíl ve Smržovce, a to Křížová cesta Petra Urbana. Právě tehdy spolek představil první její zastavení a začal hledat zájemce, kteří by si další křížová místa zakoupili, to se povedlo a 20.8.2017 byla slavnostně otevřena celá trasa, mimo jiných za přítomnosti zpěvačky Evy Pilarové, operního pěvce Luďka Veleho, herce Pavla Nového a našeho dvorního pana faráře Karla Koláčka. V té době také začalo ve skalách na konci cesty vznikat Smržovské peklo a spolek se zároveň snažil získat prostředky na stavbu malé kapličky se zvoničkou. Její realizace svépomocí členů spolku odstartovala v loňském roce, od letošního jara její budování pokračuje a během léta bylo dokončeno. Právě její slavnostní otevření se odehraje na svátek Marie, které je kaplička věnována. 

Spolek Malé Polsko slaví letos 10.výročí adventních setkávání u Ovečkového betlému, které odstartovaly jeho bohatou činnost pro veřejnost po celý rok. Vedle akcí pro dospělé i děti je nejnáročnějším počinem vybudování křížové cesty a nyní i postavení kapličky se zvoničkou. Milí přátelé, přijďte nás v tento významný den podpořit, protože i díky vám všem, jež nás pravidelně navštěvujete a podporujete, mohly křížová cesta a kaplička vzniknout. 

Těšíme se na vás a děkujeme za stálou přízeň! 

Marie Honcnejmanová, předsedkyně Spolku Malé Polsko